Начало / Книги / СВЕТЛИНА В КРАЯ НА ДУЛОТО

СВЕТЛИНА В КРАЯ НА ДУЛОТО

 СВЕТЛИНА В КРАЯ НА ДУЛОТО

Юз Алешковски

СВЕТЛИНА В КРАЯ НА ДУЛОТО

(Юз Алешковский)
(СВЕТ В КОНЦЕ СТВОЛА)
книга с криминални истории

Първо издание, 2007

Превод Иван Тотоманов
Редактор Георги Борисов
Художник Георги Станков

ISBN 978-954-9772-46-3 (Факел експрес)
ISBN 978-954-491-316-8 (Издателска къща Жанет 45)
Формат 32/84/108.
344 с.

Както почти всички книги на Юз, и Светлина в края на дулото (саркастична парафраза на най-разпространеното сред страните в преход политическо обещание за светлина в края на тунела) е пределно дръзка, самобитна и уникална – дори само заради факта, че отново вместо в Русия, излиза първо в чужбина, този път в България. Състои се от две части. В първата са подбрани десетина разказа от излязлата през 1984 г. в САЩ Книга на последните думи, във втората – шест непознати за читателя повести, писани след края на перестройката, разпадането на СССР и миналия век. И двете части са изградени под формата на монолози, самозащитни речи и последни думи на изправени на подсъдимата скамейка извършители на най-различни – волни и неволни, тежки и леки – престъпления. И в двата случая героите са жертви на Наказателния кодекс и Властта и същевременно – нейни обвинители, привличащи неизбежно на своя страна и читателя, и автора.

Невъзможно е да се преразкаже съдържанието на тези криминални истории, както е невъзможно да се преразкажат ехото на древногръцкия хор и карнавалният кикот – толкова наситени са те с най-причудливи сюжетни ходове и скокове, съдби и ситуации, първобитна житейска философия и екзистенциален хаос, невъобразими словосъчетания и смесици между убийствено равния език на властта, високия поетичен слог и здравия жаргон на житейското дъно.
Георги Борисов

За да поръчате книга

Тел. + 359 887 337 411
email: fakelex@tea.bg

Контакт с нас

пл. Славейков № 11
София, 1000
България