Начало / Книги / ТЕТРАДКИ 1957 – 1972

ТЕТРАДКИ 1957 – 1972

ТЕТРАДКИ 1957 – 1972

Чоран

ТЕТРАДКИ 1957 – 1972

(Cioran)
(CAHIERS, 1957–1972)

Първо издание, 2004

Подбор Красимир Мирчев и Георги Борисов
Превод от френски Росица Ташева
Редактор Георги Борисов
Художник Цвятко Остоич

ISBN 954-9772-28-4
Формат 32/84/108.
272 с.

 

В продължение на петнайсет години Чоран записва своите най-съкровени мисли в трийсет и четири тетрадки; своите неуспехи, страдания, страхове, гняв, унижения. Не е ясно дали тези покъртителни текстове са били предназначени за публикуване. От една страна, на кориците на няколко тетрадки е записано Да се унищожи, от друга, тетрадките са номерирани и съхранени. Много от включените мисли и фрагменти фигурират непроменени или преработени в книгите му, тоест записките могат да се считат и за чернови. Макар че техният автор е от онези съвременни писатели, които изтриват класическата граница между чернова и белова. Чоран приковава читателя с неудържимия си, фанатичен стремеж да открие себе си, да стигне до дъното, воден от аскетичната логика на самоизтезанието и самоунищожението. Впрочем не е ли твърдял той многократно, че взема перото само когато изпитва желание да си тегли куршума?

За да поръчате книга

Тел. + 359 887 337 411
email: fakelex@tea.bg

Контакт с нас

пл. Славейков № 11
София, 1000
България