Начало / Книги / ПРЕДПОСЛЕДЕН ЖИВОТ

ПРЕДПОСЛЕДЕН ЖИВОТ

ПРЕДПОСЛЕДЕН ЖИВОТ

Юз Алешковски

ПРЕДПОСЛЕДЕН ЖИВОТ

(Юз Алешковский)
(ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ЖИЗНЬ)

Роман
Първо издание, 2009

Превод Иван Тотоманов
Редактор Георги Борисов
Художник Георги Станков

ISBN 978-954-9772-65-4
Формат 32/84/108.
320 с.

15.50 лв. (мека корица)

Смело може да се каже, че това внушително по своя обем и идейно-художествени решения произведение, което излиза за първи път в света у нас, представлява венецът на крайно своеобразното творческо дело на този гениален, с феномален слух за езика автор (Бродски).
Действието на романа започва от началото на 30-те години на миналия век и обхваща, макар и бегло, периода на перестройката и най-вече годините на нестихващата и до днес гражданска война в Русия за преразпределяне на националната собственост и превръщането на социалистическия застой в мафиозен капитализъм.
Вся­ка но­ва за из­кус­т­во­то пси­хо­ло­ги­чес­ка или ес­те­ти­чес­ка дейс­т­ви­тел­ност е ве­че ста­ра за след­ва­щия му де­ец – твърди най-близкият приятел на Юз, Нобеловият лауреат Бродски. Тия толкова прозорливи думи обаче не се отнасят до изключителната жизненост на Алешковски, който като същински барон Мюнхаузен успява да надскочи собствената си сянка и да се отдели от гравитацията на създадената от самия него през миналия век територия.
Защото освен с езиковото си великолепие романът Предпоследен живот изумява с дълбочината и библейската мъдрост на прозренията за днешния свят и утрешния ден на човечеството. Той е нова страница не само за творчеството на Юз Алешковски, но и за прозата на ХХІ век, онази лъжица с мед, без която бурето на нашето време щеше да си остане пълно само с катран.
Георги Борисов

Роман – Мечта – Рецепта
Курс по най-нова история с елементи на анализ, изпълнен във фирмения Юзов оригинален жанр.

Предпоследен опит за формулиране на собствените зрели мисли колкото може по-близо до собствените презрели чувства, лирични, трагични, пророчески, религиозни… за създаване на йероглиф, описващ цялата пълнота на усещането за собственото пребиваване на земята между другите вечности…
Книга за вкусния и здравословен живот с неочаквано хубав край и лоша прогноза…

Олга Шамборант

За да поръчате книга

Тел. + 359 887 337 411
email: fakelex@tea.bg

Контакт с нас

пл. Славейков № 11
София, 1000
България