Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика на поверителност

1987, бр. 3

Андрей Платонов
ЮВЕНИЛНО МОРЕ (Морето на младостта), повест
превод Симеон Владимиров
Сергей Залигин
СТРАННОЕЗИЧНИЯТ ПЛАТОНОВ..., послепис
превод Симеон Владимиров
Николай Тихонов
БАЛЛАДА О ГВОЗДЯХ
Вениамин Каверин
САМОТА, разказ
превод Надя Чекарлиева
ПОГЛЕД В ЛИЦЕТО
превод Катя Койчева
Кайсън Кулиев
СТИХОТВОРЕНИЯ
превод Николай Искъров
Фазил Искандер
БАРМАНЪТ АДГУР, разказ
превод Антоний Димитров
Иван Драч
СТИХОТВОРЕНИЯ
превод Янко Димов

Варианти
Роберт Рождественски
ЗНАЯ САМО, ЧЕ ТОЙ БЕШЕ ЛИЧНОСТ
превод София Бранц
Владимир Висоцки
НАДЕЖДА, стихотворение
превод Т. Георгиева, А. Сираков, И. Николов, А. Андреев, В. Левчев, Я. Димов, С. Георгиев, В. Кръстев
Владимир Висоцки
ПЕСНИ
превод и бележка Васил Сотиров
МОНОЛОЗИ
превод Георги Борисов
ТОЙ ПРОДЪЛЖАВА ДА ПЕЕ (Спомени за В. Висоцки - Ю. Трифонов, Б. Ахмадулина, А. Межиров, Б. Окуджава, Н. Матвеева, Н. Висоцка, М. Улянов, А. Герман, В. Смехов, А. Ефрос, А. Демидова, Л. Гурченко, А. Розенбаум, Г. Чухрай, С. Говорухин, М. Влади)
превод София Бранц

Игор Волгин
ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА НА ДОСТОЕВСКИ, документален роман, продължение
превод Владимир Райчев
Константин Барщ
ЧЕТИРИ РИСУНКИ КЪМ РОМАНА ИДИОТ
превод Емилия Стаматова

Публицистика
Елена Ржевска
ПРЕЗ ОНЗИ ДЕН, КЪСНО ЕСЕНТА (Моите срещи с маршал Жуков)
превод Кузман Савов

Лев Озеров
В СВЕТА НА ГЕНИЯ
Андрей Бели
СПОМЕНИ ЗА Л. Н. ТОЛСТОЙ
превод Катя Койчева

Изкуство
Константин Мелников
АРХИТЕКТУРАТА В МОЯ ЖИВОТ
превод Емилия Иванова
Андрей Вознесенски
СТИХОТВОРЕНИЕ НА УЛИЦАТА
превод Емилия Иванова

Диалози
Анатолий Ананиев
ИСКАМ ДА ОТКРИЯ НОВИ СТРАНИЦИ ОТ ЖИВОТА НА НАРОДА"
разговора води Божидар Божилов
Андрей Дементиев
НАЙ-ВАЖНОТО В ПОЕЗИЯТА Е ИСТИНАТА"
разговора води Нели Йорданова

Галерия "Факел"
Людмила Некрасова
ЕДГАР ИЛТНЕР
превод Надежда Стоичкова

Летописи
Иван Бараковски
МЛАДАТА СЪВЕТСКА ЛИТЕРАТУРА В СПИСАНИЕТО НА ГЕО МИЛЕВ ВЕЗНИ (1919 – 1923)

Рецензии и отзиви Т
одор Ив. Живков

ФОЛКЛОРИСТЪТ – ВЪЛШЕБНИК" (В. Я. Пропп, Исторические корни волшебной сказки")
Иван Попиванов
С АРТИСТИЧНА ЛЕКОТА И НЕПОСРЕДСТВЕНОСТ" (Александр Гладков, Поздние вечера")
Ани Илков
ВМЕСТО КРАЙ – НАЧАЛО" (Петр Вегин, Избранное")
Янко Димов
РАЗЛИЧНИТЕ ЛИЦА НА ПОДВИГА" (Константин Симонов, Дни и нощи", Случаят с Полинин", София Леонидовна", превод Т. Харманджиев и М. Праматарова)
Васил Стоев
АВТОР – И СПОРЕН, И АКТУАЛЕН (Евгений Шварц, Пиеси", превод Г. Арнаудов и Л. Илиева)
Любомир Николов
ОТ ДЕЛТАТА – КЪМ ИЗВОРА (Егор Исаев, Двадесет и петият час", превод Б. Геронтиев)
Нешо Давидов
ПОВЕСТИ ЗА ЖЕСТОКОТО ВРЕМЕ (Мухтар Ауезов, Изстрел на превала", превод от руски И. Славова)
Ирина Васева ЗА ДА БЪДЕ СВЕТЪТ ПО-КРАСИВ" (Михаил Жванецки, Срещи на улицата", превод М. Халачева)

За да поръчате книга

Тел. + 359 884 090 065
email: fakelex@tea.bg

Общи условия
Политика на поверителност
Контакт с нас

пл. Славейков № 11
София, 1000
България