Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика на поверителност

1989, бр. 4

Съдържание
Василий Гросман
ЖИВОТ И СЪДБА, роман
превод Здравка Петрова
Владимир Войнович
ЖИВОТЪТ И СЪДБАТА НА ВАСИЛИЙ ГРОСМАН И НА НЕГОВИЯ РОМАН
превод Соня Миланова
Александър Межиров                                                                                                
СТИХОТВОРЕНИЯ
превод Надя Попова
Людмила Петрушевска
ИЗОЛАЦИОННА, диалог
превод Стефка Вазова
ПРОЗРЕНИЯТА НА ПЕТРУШЕВСКА
(Опит за едноактна пиеса)
разговора води Рада Баларева
Давид Кугултинов
СТИХОТВОРЕНИЯ, ОТ ПРАВДАТА НЕ СЕ ОТРЕКОХ"
превод Владимир Попов, Вера Филипова
Саша Соколов
СЕГА, разкази, написани на верандата
превод Пенка Кънева
Олег Чухоицев
СТИХОТВОРЕНИЯ, ИЗБОРЪТ
превод и бележка Виктор Самуилов

Сатирична проза
Геиадий Головин
ХЕЛЗИНКИ ГРАД НА КОНТРАСТИТЕ, разказ
превод Иван Тотоманов

Критика
Наталия Иванова
ДА ПАЗИМ ВЕЧНО (Размисли за три закъснели книги)
превод Людмила Терпешева

Изкуство
Алексей Кручоних
ЗА ПАВЕЛ ФИЛОНОВ
Павел Филонов
ТЕЗИСИ ИЗ ИДЕОЛОГИЯ НА АНАЛИТИЧНОТО ИЗКУСТВО"
Евгений Ковтун
ОЧЕВИДЕЦ НА НЕЗРИМОТО
Евдокия Глебова
СПОМЕНИ ЗА БРАТ МИ
превод Милка Минева

Диалози
Николай Шмельов
ПРОПОВЯДВАМ ЗДРАВИЯ РАЗУМ" разговора води Пенка Кънева
Анатолий Стреляни
БОРБАТА ЗА ПРЕУСТРОЙСТВОТО ПРОДЪЛЖАВА"
разговора води Пенка Кънева
Игор Золотуски
ДА РАЗРУШИМ ЦАРСТВОТО НА АБСТРАКТНИТЕ ИДЕИ..."
разговора води Ина Мерджанова

Рецензии и отзиви
Иван Цветков
ТАЛАНТЛИВА САТИРА (Владимир Войнович, Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина") Константин Еленков
ПАРАМЕТРИ НА ГЛАСНОСТТА (Сб. Личное мнение")
Катя Митова
КРИТИКЪТ КАТО ЧИТАТЕЛ (Татяна Иванова, Займемся делом!")
Янко Димов
УНИКАЛНА АНТОЛОГИЯ (Советская литературная пародия")

За да поръчате книга

Тел. + 359 884 090 065
email: fakelex@tea.bg

Общи условия
Политика на поверителност
Контакт с нас

пл. Славейков № 11
София, 1000
България